Tereke

Sözlükte Tereke

1. Bırakıt, Miras

Cümle içinde kullanımı; Hala eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekelerinin veraset vergilerini öder. – Burhan Felek

Tereke nedir?

Tereke, ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin malvarlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen addır. Maddi mal varlığı ya da parasal veya benzer değeri olan işlemlerdir.

Tereke borçlarından dolayı tek mirasçı varsa tek başına, çok mirasçı varsa müteselsilen sorumludur. Tereke borçlarından dolayı alacaklı, mirasçıların şahsi mallarına da başvurabilir. Her ne kadar miras kelimesi, tereke yerine kullanılmaktaysa da tam olarak karşılamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

echo <<
 

EOF;